-20%

KERST

deals

Slimmer, sneller en nauwkeuriger dankzij de dubbele 360° LiDAR laser en SLAM navigatie

Slaat je machine vuilnis over en is het niet nauwkeurig?

De ROBOO TITANIUM is een robotstofzuiger met een innovatieve 8ste generatie 360° dubbele LiDAR laser + SLAM navigatie. Dit heeft de robotstofzuiger slimmer, sneller en nauwkeuriger gemaakt bij het reinigen.

Nauwkeurige, intelligente elektrische watertank

Lekt je watertank regelmatig?
Moet je ieder keer van bak veranderen om te stofzuigen en dweilen?

Kies het meest geschikte waterniveau voor de huidige taak! Dankzij de precisie watercontrole ontstaan er geen lekken. De moppen zijn. gemakkelijk te verwisselen en is wasbaar. Het waterreservoir heeft ook een speciale stofruimte om dweilen en stofzuiger te combineren. Ook is er een aparte stofbak mocht u niet regelmatig willen dweilen.

Muisstil of diep stofzuigen

Te veel decibels in je woonkamer? Wordt je kind snel wakker?

De ROBOO TITANIUM van Efzaki heeft drie niveaus instelbare zuigkracht met een sterkte van 4000 PA dankzij de geïmporteerde Nidec-motor. De 600 ml afvalbak geeft een extra gemak dat deze niet iedere moment geledigd hoeft te worden.

Innovatieve dweilmodus en hervatten van het schoonmaak

Krijgt je machine niet alles gestofzuigd en worden sommige plaatsen in je woning niet gestofzuigd?

ROBOO TITANIUM maakt gebruik van de creatieve vloerreinigingsmethode. Het dweilt heen en weer en veegt
de vloer beter dan eender welke machine. Resultaat is schoner dan handmatig dweilen.

Deze machine vergeet niet vanaf waar het schoonmaak te hervatten.

sterke zuigkracht, intelligentie, grote elektrische watertank

Herfst korting

-25%

Nieuw

ROBOO
ONDERDELEN SET

ROBOO
ONDER-
DELEN SET

- RAC33 -

Nieuw Nieuwer Nieuwst

ROBOO
TITANIUM

- RT453 -

Nieuw

ROBOO AFSTANDSBEDIENING

ROBOO AFSTANDS-
BEDIENING

- RRM23 -

Make your dreams clear again!

Wij, “Efzaki” team hebben een visie om het leven zo innovatief, gemakkelijk en betaalbaar mogelijk te maken voor jullie. Onze ideeën leunen op de laatste technologieën waarin wij ons blijven verdiepen. De groei van “Efzaki” is hierdoor elke dag vanzelfsprekend. Wij zijn een jong en ambitieus team dat een rol willen spelen om voor jullie de beste keuze te zijn. Misschien is het niet gemakkelijk, maar wij garanderen om voor jullie het ‘gemak’ aan te bieden en te zijn. Dit zowel voor, tijdens en na jullie aankoop. Qua service in aftersales staan we ook heel paraat om jullie zo goed en snel mogelijk te helpen.

Tot zo snel!

Efzaki

Herroeping x terugbetalingen

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op klanten die in hun hoedanigheid van klant artikelen online aankopen bij Efzaki (efzaki.com).

Niet helemaal tevreden met je aankoop? U kunt uw bestelling binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden retourneren via onderstaand retourformulier. Indien redelijkerwijs mogelijk kunt u de stappen volgens zoals vermeld in het herroepingsproces.

Is het een gebrek? Neem dan eerst contact op met de klantenservice, dan helpen we je verder.

Tijdens de bedenktijd zal de particulier zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de particulier de goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Open daarom voorzichtig de doos, bekijk het product, zet het product aan en test deze uit, maar gebruik het alstublieft niet intensief.

De particulier is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder gaat dan toegestaan in de vorige zin.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail), met gebruikmaking van de gegevens vermeld in artikel 0. De klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Als de klant informatie heeft ontvangen van Efzaki (efzaki.com) over de derde partij die het product/de producten heeft verzonden en naar welk adres het product moet worden verzonden, ontvangt de klant een e-mailbevestiging van zijn/haar herroeping naar Efzaki (efzaki.com).

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn/haar mededeling betreffende zijn/haar uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld terugsturen of overhandigen, maar in elk geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop hij de beslissing heeft genomen om het contract te herroepen op het door Efzaki (efzaki.com) opgegeven adres. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn/haar mededeling betreffende zijn/haar uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld terugsturen of overhandigen, maar in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop hij de beslissing heeft genomen om het contract te herroepen op het door Efzaki (efzaki.com) opgegeven adres. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Indien het geretourneerde product op enigerlei wijze in waarde is gedaald, behoudt Efzaki (efzaki.com) zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te vorderen voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik van de goederen door de klant. verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Efzaki (efzaki.com) alle tot dan toe van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, binnen maximaal 14 kalenderdagen na Efzaki (efzaki.com) is op de hoogte gebracht. van het besluit van de klant om het contract te herroepen. In het geval van verkoopovereenkomsten mag Efzaki (efzaki.com) wachten met terugbetaling totdat alle goederen zijn teruggestuurd of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering aangeboden door Efzaki (efzaki.com) worden niet terugbetaald.

Efzaki (efzaki.com) vergoedt de klant met dezelfde betaalmethode waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft gedaan, tenzij de klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, graag aangeven waarom aan de hand van de volgende categorieën:

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

– de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Efzaki (efzaki.com) geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
– de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– de levering van goederen die naar hun aard na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

HERROEPINGSPROCES

Volg bij voorkeur onderstaande stappen om je artikel(en) snel en eenvoudig te retourneren:

Stap 1: Doe de artikelen die je wilt retourneren compleet in de verpakking.

Stap 2: Gebruik het retourformulier om aan te kruisen welk(e) artikel(en) je retourneert, maak een foto van het retourformulier en voeg het retourformulier toe aan de verpakking

Stap 3: Stuur een foto van het ingevulde retourformulier naar de klantenservice via info@efzaki.com.

Stap 4: Breng de retourzending naar de dichtstbijzijnde parcelshop. Bewaar het verzendbewijs totdat we de ontvangst hebben bevestigd

Stap 5: Zodra de retourzending door Efzaki is ontvangen, zal de retourafdeling deze binnen 5 dagen in behandeling nemen. Je ontvangt het bedrag dan automatisch binnen enkele dagen terug op je rekening.

Als je vragen hebt over het retourproces, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

(Kan ik een artikel ruilen?

Het is momenteel niet mogelijk om een artikel te ruilen. Als je artikel aan de voorwaarden voor retournering voldoet, kun je de bestelling retourneren en een nieuwe bestelling plaatsen om de gewenste producten te ontvangen.)

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Geachte klant, u dient dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen.

-> DOWNLOADEN <-

Wettelijke garantie

Artikel 8: Wettelijke garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de consumentenbescherming bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Een eventuele commerciële garantie doet geen afbreuk aan deze rechten.

Klanten wordt aangeraden het aankoopbewijs, de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, moet de klant contact opnemen met de klantenservice en het artikel gratis retourneren naar het door Efzaki opgegeven adres (efzaki.com).

In geval van een gebrek aan conformiteit van het gekochte goed is de consument ertoe gehouden om ons op de hoogte te brengen binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag dat de consument het gebrek heeft vastgesteld. Het is evenwel in het belang van beide partijen dat de consument ons zo spoedig mogelijk inlicht. Het gebrek aan conformiteit wordt geacht niet te bestaan als, op het tijdstip van de overeenkomst, de consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nimmer van toepassing op gebreken die ontstaan als gevolg van ongevallen, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het is ontworpen, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of enig ander abnormaal of onjuist gebruik.

Geschillen

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd voor juridische geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL). E-mailadres: info@efzaki.com.

Recensiebeleid

Artikel 9: Recensiebeleid

Bij Efzaki verwelkomen we graag uw waardevolle feedback en beoordelingen over onze producten en diensten. We willen er echter voor zorgen dat ons recensieproces eerlijk en transparant is voor al onze gebruikers. Hier zijn enkele belangrijke richtlijnen voor het indienen en beheren van reviews:

9.1 Authentieke Beoordelingen:

We moedigen uitsluitend authentieke beoordelingen aan, gebaseerd op werkelijke ervaringen met onze producten of diensten. Het hebben van werkelijke ervaringen verbiedt niet het aankopen van Efzaki-producten elders. Deze worden ook letterlijk gepubliceerd zonder inhoudelijke wijzigingen of aanpassingen. Een recensie wordt altijd gepubliceerd, ongeacht de beoordeling, zolang deze in overeenstemming is met ons beleid. Valse beoordelingen, lasterlijke inhoud of beoordelingen van concurrenten worden niet getolereerd.

9.2 Respectvolle Communicatie:

We verwachten dat alle reviewers respectvol en fatsoenlijk blijven in hun uitingen. Beledigende taal, discriminatie of haatdragende opmerkingen worden niet geaccepteerd.

9.3 Geen Beloningen voor Positieve Beoordelingen:

We verstrekken geen financiële of materiële beloningen aan reviewers in ruil voor positieve beoordelingen.

9.4 Beoordelingspublicatie:

We behouden ons het recht voor om beoordelingen te publiceren, te modereren of te verwijderen indien het tegenstrijdig is met ons beleid.

We kunnen ook enkele recensies van andere partnerplatforms zoals bol.com en Amazon halen, waarop onze producten worden aangeboden, en deze op onze website publiceren. Als een review geen herkomstaanduiding heeft, wordt aangenomen dat de beoordeling rechtstreeks via Efzaki.com is ingediend. De recensies worden standaard gerangschikt van nieuw naar oud.
Voor de totale beoordelingsscore van een product wordt het gemiddelde genomen van het aantal beoordelingen en de scores.

9.5 Klachten en Geschillen:

Als u een klacht heeft over een review op onze website, neem dan contact met ons op via info@efzaki.com. We zullen uw zorg serieus nemen en onderzoeken.
Door een review in te dienen op onze website of via een partnerplatform, gaat u akkoord met dit reviewbeleid en stemt u in met de mogelijkheid dat uw review kan worden gemodereerd en gepubliceerd zoals hierin beschreven.

Dit reviewbeleid kan periodieke herzieningen en updates ondergaan. We raden u aan om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Privacy en Cookie policy

(0) Algemeen 1

De merknaam “Efzaki” met zijn webshopnaam “efzaki.com” en e-mailadres “info@efzaki.com” moet onderdeel zijn van “bY Nurs”.

(1) Algemeen 2

“BY Nurs”, met maatschappelijke zetel te Canadastraat 26, 3530 Houthalen-Hechteren, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (hierna BTW BE 0674.856.615) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.efzaki.com.

(2) Persoonsgegevens die worden verzameld

(2.1) De gegevens die u aan ons verstrekt

In het contact- en offerteformulier op de website:

Voornaam
Achternaam
telefoon nummer
E-mailadres
Bedrijfsnaam
BTW-nummer of ondernemingsnummer

(2.2) De gegevens die automatisch worden opgeslagen:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan dit document voor ons Cookiebeleid.

Bepaalde gegevens kunnen ook worden verzameld zonder dat ze in cookies worden opgeslagen. Ze kunnen alleen worden gelezen door “by Nurs” en alleen tijdens uw bezoek aan de website. Dit betreft: 1°) het TCP/IP-adres 2 °) het type en de versie van uw webbrowser 3°) de laatst bezochte internetpagina.

(2.3) De persoonsgegevens die door commerciële partners worden doorgegeven

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van “bY Nurs” tot “bY Nurs” dat de commerciële partners toestemming hebben gekregen om de relevante persoonsgegevens door te geven.

(3) Doeleinden van de verwerking

(3.1) Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld om:

Om u de service te kunnen bieden die wordt aangeboden op www.efzaki.com;
Marktonderzoek uitvoeren om de technische en inhoudelijke kwaliteit van www.efzaki.com te verbeteren.
Het verstrekken van informatie, het sturen van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die u mogelijk interesseren;
Beheer de technische administratie van www.efzaki.com;
Na het anonimiseren van de gegevens, het opstellen van statistieken of het uitvoeren van enquêtes over het aantal bezoeken van de verschillende secties van www.efzaki.com.

(3.2) Direct marketing en communicatie aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld of gebruikt voor direct marketing doeleinden, tenzij “bY Nurs” hiervoor uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij inschrijving.

Deze toestemming kan te allen tijde, zonder motivering en kosteloos worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar info@efzaki.com.

(4) Duur van de bewaring van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die nodig is om de dienst te verlenen door “bY Nurs”.

(5) Recht op inzage en correctie

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren of te wijzigen door een e-mail te sturen naar info@efzaki.com of per brief naar het adres vermeld in artikel 1 van dit privacybeleid.

U bent geheel vrij om te beslissen of u uw persoonsgegevens al dan niet aan “bY Nurs” meedeelt. U dient zich ervan bewust te zijn dat bepaalde diensten kunnen worden geweigerd als u uw persoonlijke gegevens niet invult op het contact-/bestelformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de informatie die u aan “bY Nurs” verstrekt.

(6) Recht van bezwaar

U kunt uw recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen door een e-mail te sturen naar info@efzaki.com. U kunt echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

(7) Beveiliging en vertrouwelijkheid

“BY Nurs” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de op efzaki.com verzamelde persoonsgegevens te voorkomen elke andere ongeoorloofde verwerking ervan te vermijden gegevens. In geen geval kan “bY Nurs” aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onjuist of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

“BY Nurs” waarschuwt u dat de website links, hyperlinks of verwijzingen naar andere sites kan bevatten, waarover “by Nurs” geen controle heeft en waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door “bY Nurs”. “BY Nurs” is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites waarnaar wordt verwezen, noch voor de daarop vermelde aanbiedingen, producten of diensten. “BY Nurs” raadt u daarom aan om elk privacybeleid van elke site die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien deze kunnen verschillen van dit privacybeleid.

(8) Cookies

(8.1) Informatie over ons gebruik van cookies

“BY Nurs” gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren.

Cookies en gelijkaardige technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van efzaki.com zouden kunnen identificeren. Ze helpen ons alleen de manier waarop onze website werkt te verbeteren, de interesses van onze gebruikers te begrijpen en te meten hoe effectief de inhoud van onze website is.

Als gevolg van recente wetswijzigingen zijn alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie, verplicht om uw toestemming te vragen om cookies en soortgelijke technologieën op uw computers of mobiele apparaten te gebruiken of op te slaan. Dit cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Lees ons privacybeleid om meer te weten te komen over de privacyregels die van toepassing zijn op de website.

Voor meer informatie over dit Cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via info@efzaki.com.

(8.2) Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat we in uw browser of op de harde schijf van uw computer opslaan. Op die manier kunnen we uw voorkeuren onthouden bij het gebruik van onze Website.

Zodra u efzaki.com bezoekt, wordt u om toestemming gevraagd voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

(8.3) Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

(8.3.1) First party cookies zijn die cookies die worden geplaatst door een website die momenteel door de gebruiker wordt bezocht (bijvoorbeeld cookies geplaatst door efzaki.com).

(8.3.2) Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door een andere domeinnaam dan die van de door de gebruiker bezochte website. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij plaatst via die website een cookie, dan is dit een third-party cookie (bijvoorbeeld cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

(8.3.3) Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bijvoorbeeld cookies voor inloggen of registreren, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

(8.3.4) Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Ze hebben niets te maken met de puur technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer zich bevindt, enz. Cookies met sociale doeleinden stellen de gebruiker in staat om de inhoud van de bezochte website rechtstreeks met anderen te delen via sociale media. Cookies met targeting doeleinden maken het mogelijk om een ​​profiel op te bouwen op basis van uw surfgedrag zodat de getoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties er aan een gebruiker zijn getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

(8.3.5) Permanente cookies: deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker staan ​​voor de in de cookie gespecificeerde duur. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics enz.). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

(8.3.6) Sessiecookies: Met deze cookies kunnen we de handelingen van een gebruiker vereenvoudigen en koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer deze het browserscherm sluit. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

(8.4) Uw toestemming

Door onze website te gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, dient u deze cookies te accepteren, dit kunt u doen via uw browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren waarmee u het plaatsen van cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees dit cookiebeleid aandachtig door voor meer informatie hierover.

Als u uw toestemming op enig moment wilt intrekken, moet u uw cookies verwijderen via uw browserinstellingen. Voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u de volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

(8.5) Wijzig uw browserinstellingen

Wij wijzen u erop dat u met webbrowsers uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu “Opties” of “Voorkeuren” van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet, raadpleeg dan de “Help”-functie in uw webbrowser voor meer details.

Cookie-instellingen in Internet Explorer
Cookie-instellingen in Firefox
Cookie-instellingen in Chrome
Cookie-instellingen in Safari

(8.6) Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Hier vindt u nuttige informatie over cookies: http://www.allaboutcookies.org/

Internetreclamebureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een handleiding voor online gedragsadvertenties en online privacy opgesteld die u hier kunt vinden: http://www.youronlinechoices.eu/.

(8.6.1) Toepasselijk recht en bevoegdheidsclausule

Dit privacybeleid wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat uitsluitend van toepassing is op elk geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van dit privacybeleid.

(8.6.2) Aanvaarding

Door de website te bezoeken en uiterlijk op het moment van uw bestelling, aanvaardt u alle bepalingen van dit privacybeleid en gaat u ermee akkoord dat “bY Nurs” uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Algemene voorwaarden

Artikel 0: Bedrijfsgegevens

De merknaam “Efzaki” met zijn webshopnaam “efzaki.com”, e-mailadres “info@efzaki.com”, telefoonnummer +32 496 04 06 19 moet onderdeel zijn van “bY Nurs”.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Efzaki, een vennootschap, met maatschappelijke zetel te Canadastraat 26, Houthalen / België, BTW BE 0674.856.615, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de Efzaki webshop (efzaki.com) dient de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en daarmee akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk door Efzaki (efzaki.com) zijn aanvaard.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, en alle andere verplichte rechten of belastingen ten laste van de klant.

Indien bezorg-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit apart vermeld.

De prijsaanduiding heeft alleen betrekking op de artikelen zoals letterlijk omschreven. De bijbehorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3: Aanbieding

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Efzaki (efzaki.com) is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod. Efzaki (efzaki.com) is voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts een middelenverbintenis. Efzaki (efzaki.com) is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten.

Als de klant specifieke vragen heeft over b.v. maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of leveringswijze, Efzaki (efzaki.com) verzoekt de klant vooraf contact op te nemen met de klantenservice.

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door Efzaki (efzaki.com) worden aangepast of ingetrokken. Efzaki (efzaki.com) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Op de Front-End van deze webshop en bovenaan het menu kun je een gewenst product kiezen. Het woord “kopen” op de productpagina stuurt de klant naar de winkelwagen, waarna via de productlink ook de productdetailpagina kan worden bezocht. De klant kan dan verder winkelen of de winkelwagen afrekenen.

Bij het afrekenen krijgen klanten de mogelijkheid om in te loggen, mits er een login is aangemaakt. Als alternatief kunnen de persoonlijke gegevens worden ingevoerd, zoals “naam”, “telefoonnummer”, “factuuradres”, “verzendadres”, “e-mailadres”. Aan het einde van deze stap kan de klant ervoor kiezen om op basis van de gegevens een account aan te maken. Indien niet gewenst kan de klant zonder account doorgaan naar de betaalmodule om de winkelwagen te betalen.

De klant kan kiezen tussen de volgende betaalmethoden (Efzaki werkt samen met MOLLIE voor de verwerking van de online betaling):

door rechtstreekse overschrijving op rekeningnummer BE93 3631 7457 3667
via Bancontact
via Paypal
via Belfius Direct Net
via iDEAL
via ING Homepay
via KBC/CBC Betaalknop
Efzaki (efzaki.com) is gerechtigd een bestelling te weigeren wegens een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen die op voorraad zijn, worden doorgaans binnen 24 uur naar de klant verzonden. Artikelen die niet op voorraad zijn, hebben vaak 1-2 werkdagen nodig om eerst te worden verwerkt. In deze omstandigheden kunnen sommige bestellingen op afroep worden verzonden vanuit het magazijn van onze partner Bol om klanten zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Artikelen besteld via deze webshop worden over de hele wereld geleverd.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming in de levering dient onverwijld aan Efzaki (efzaki.com) te worden gemeld.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra hij (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft genomen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, indien de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen om de goederen te vervoeren en deze keuze niet werd geboden door Efzaki (efzaki.com).

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van Efzaki (efzaki.com) tot volledige betaling door de klant.

De klant verplicht zich om zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Efzaki (efzaki.com) te wijzen, bv. een ieder die beslag zou leggen op de nog niet volledig betaalde artikelen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op klanten die in hun hoedanigheid van klant artikelen online aankopen bij Efzaki (efzaki.com).

Niet helemaal tevreden met je aankoop? U kunt uw bestelling binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden retourneren via onderstaand retourformulier. Indien redelijkerwijs mogelijk kunt u de stappen volgens zoals vermeld in het herroepingsproces.

Is het een gebrek? Neem dan eerst contact op met de klantenservice, dan helpen we je verder.

Tijdens de bedenktijd zal de particulier zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de particulier de goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Open daarom voorzichtig de doos, bekijk het product, zet het product aan en test deze uit, maar gebruik het alstublieft niet intensief.

De particulier is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder gaat dan toegestaan in de vorige zin.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail), met gebruikmaking van de gegevens vermeld in artikel 0. De klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Als de klant informatie heeft ontvangen van Efzaki (efzaki.com) over de derde partij die het product/de producten heeft verzonden en naar welk adres het product moet worden verzonden, ontvangt de klant een e-mailbevestiging van zijn/haar herroeping naar Efzaki (efzaki.com).

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn/haar mededeling betreffende zijn/haar uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld terugsturen of overhandigen, maar in elk geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop hij de beslissing heeft genomen om het contract te herroepen op het door Efzaki (efzaki.com) opgegeven adres. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn/haar mededeling betreffende zijn/haar uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld terugsturen of overhandigen, maar in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop hij de beslissing heeft genomen om het contract te herroepen op het door Efzaki (efzaki.com) opgegeven adres. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Indien het geretourneerde product op enigerlei wijze in waarde is gedaald, behoudt Efzaki (efzaki.com) zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te vorderen voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik van de goederen door de klant. verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Efzaki (efzaki.com) alle tot dan toe van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, binnen maximaal 14 kalenderdagen na Efzaki (efzaki.com) is op de hoogte gebracht. van het besluit van de klant om het contract te herroepen. In het geval van verkoopovereenkomsten mag Efzaki (efzaki.com) wachten met terugbetaling totdat alle goederen zijn teruggestuurd of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering aangeboden door Efzaki (efzaki.com) worden niet terugbetaald.

Efzaki (efzaki.com) vergoedt de klant met dezelfde betaalmethode waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft gedaan, tenzij de klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, graag aangeven waarom aan de hand van de volgende categorieën:

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

– de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Efzaki (efzaki.com) geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
– de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– de levering van goederen die naar hun aard na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

HERROEPINGSPROCES

Volg bij voorkeur onderstaande stappen om je artikel(en) snel en eenvoudig te retourneren:

Stap 1: Doe de artikelen die je wilt retourneren compleet in de verpakking.

Stap 2: Gebruik het retourformulier om aan te kruisen welk(e) artikel(en) je retourneert, maak een foto van het retourformulier en voeg het retourformulier toe aan de verpakking

Stap 3: Stuur een foto van het ingevulde retourformulier naar de klantenservice via info@efzaki.com.

Stap 4: Breng de retourzending naar de dichtstbijzijnde parcelshop. Bewaar het verzendbewijs totdat we de ontvangst hebben bevestigd

Stap 5: Zodra de retourzending door Efzaki is ontvangen, zal de retourafdeling deze binnen 5 dagen in behandeling nemen. Je ontvangt het bedrag dan automatisch binnen enkele dagen terug op je rekening.

Als je vragen hebt over het retourproces, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

(Kan ik een artikel ruilen?

Het is momenteel niet mogelijk om een artikel te ruilen. Als je artikel aan de voorwaarden voor retournering voldoet, kun je de bestelling retourneren en een nieuwe bestelling plaatsen om de gewenste producten te ontvangen.)

Artikel 8: Wettelijke garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de consumentenbescherming bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Een eventuele commerciële garantie doet geen afbreuk aan deze rechten.

Klanten wordt aangeraden het aankoopbewijs, de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, moet de klant contact opnemen met de klantenservice en het artikel gratis retourneren naar het door Efzaki opgegeven adres (efzaki.com).

In geval van een gebrek aan conformiteit van het gekochte goed is de consument ertoe gehouden om ons op de hoogte te brengen binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag dat de consument het gebrek heeft vastgesteld. Het is evenwel in het belang van beide partijen dat de consument ons zo spoedig mogelijk inlicht. Het gebrek aan conformiteit wordt geacht niet te bestaan als, op het tijdstip van de overeenkomst, de consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nimmer van toepassing op gebreken die ontstaan als gevolg van ongevallen, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het is ontworpen, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of enig ander abnormaal of onjuist gebruik.

Artikel 9: Recensiebeleid

Bij Efzaki verwelkomen we graag uw waardevolle feedback en beoordelingen over onze producten en diensten. We willen er echter voor zorgen dat ons recensieproces eerlijk en transparant is voor al onze gebruikers. Hier zijn enkele belangrijke richtlijnen voor het indienen en beheren van reviews:

9.1 Authentieke Beoordelingen:

We moedigen uitsluitend authentieke beoordelingen aan, gebaseerd op werkelijke ervaringen met onze producten of diensten. Het hebben van werkelijke ervaringen verbiedt niet het aankopen van Efzaki-producten elders. Deze worden ook letterlijk gepubliceerd zonder inhoudelijke wijzigingen of aanpassingen. Een recensie wordt altijd gepubliceerd, ongeacht de beoordeling, zolang deze in overeenstemming is met ons beleid. Valse beoordelingen, lasterlijke inhoud of beoordelingen van concurrenten worden niet getolereerd.

9.2 Respectvolle Communicatie:

We verwachten dat alle reviewers respectvol en fatsoenlijk blijven in hun uitingen. Beledigende taal, discriminatie of haatdragende opmerkingen worden niet geaccepteerd.

9.3 Geen Beloningen voor Positieve Beoordelingen:

We verstrekken geen financiële of materiële beloningen aan reviewers in ruil voor positieve beoordelingen.

9.4 Beoordelingspublicatie:

We behouden ons het recht voor om beoordelingen te publiceren, te modereren of te verwijderen indien het tegenstrijdig is met ons beleid.

We kunnen ook enkele recensies van andere partnerplatforms zoals bol.com en Amazon halen, waarop onze producten worden aangeboden, en deze op onze website publiceren. Als een review geen herkomstaanduiding heeft, wordt aangenomen dat de beoordeling rechtstreeks via Efzaki.com is ingediend. De recensies worden standaard gerangschikt van nieuw naar oud.
Voor de totale beoordelingsscore van een product wordt het gemiddelde genomen van het aantal beoordelingen en de scores.

9.5 Klachten en Geschillen:

Als u een klacht heeft over een review op onze website, neem dan contact met ons op via info@efzaki.com. We zullen uw zorg serieus nemen en onderzoeken.
Door een review in te dienen op onze website of via een partnerplatform, gaat u akkoord met dit reviewbeleid en stemt u in met de mogelijkheid dat uw review kan worden gemodereerd en gepubliceerd zoals hierin beschreven.

Dit reviewbeleid kan periodieke herzieningen en updates ondergaan. We raden u aan om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Artikel 10: Klantenservice

De klantenservice van Efzaki (efzaki.com) is bereikbaar per e-mail op info@efzaki.com. Eventuele klachten kunnen hierop worden gericht.

Artikel 11: Sancties bij wanbetaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten die Efzaki (efzaki.com) heeft, is de klant bij niet- of niet-tijdige betaling vanaf de datum van het verzuim een rente verschuldigd van 10% per jaar over het betaalde bedrag. Daarnaast is de klant wettelijk verplicht een forfaitaire vergoeding te betalen van 10% op het betreffende bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Niettegenstaande het voorgaande behoudt Efzaki (efzaki.com) zich het recht voor om niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy

De verwerkingsverantwoordelijke, Efzaki (efzaki.com) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

De door de klant verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: zoals het uitvoeren van de gesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

De klant heeft een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een e-mail, gedateerd en “getekend” verzoek aan Efzaki (efzaki.com) via info@efzaki.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet relevant zouden zijn.

Bij gebruik van gegevens voor direct marketing: De klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketing. Hiervoor kan de klant steeds terecht bij Efzaki (efzaki.com).

Wij behandelen de gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en voor het gebruik van zijn wachtwoord. Het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, zodat Efzaki (efzaki.com) geen toegang heeft tot de wachtwoorden van de klanten.

Efzaki (efzaki.com) houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina’s van de internetsite in welke mate worden bezocht.

Indien de klant vragen heeft over deze privacyverklaring kan dit telefonisch of per e-mail.

Artikel 13: Inbreuk op de geldigheid – niet-verzaking

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen aantasten.

Het nalaten op enig moment door Efzaki (efzaki.com) om een van de in deze voorwaarden vermelde rechten af te dwingen of uit te oefenen, zal nooit worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten inhouden.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld met andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopvoorwaarden van Efzaki (efzaki.com). In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd voor juridische geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL). E-mailadres: info@efzaki.com.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Geachte klant, u dient dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u de overeenkomst wilt herroepen.

-> DOWNLOADEN <-

Disclaimer

(0) Algemeen 1

De merknaam “Efzaki” met zijn webshopnaam “efzaki.com” en e-mailadres “info@efzaki.com” moet onderdeel zijn van “bY Nurs”.

(1) Disclaimer:

Op deze pagina vind je de disclaimer van efzaki.com, zoals beschikbaar gesteld door “Efzaki”. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

(2) Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “Efzaki” is het niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website opnieuw te gebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij “Efzaki”.

Geen garantie op juistheid

Indien toepasselijk:

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan ​​en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nimmer een grond om een ​​contract of overeenkomst met “Efzaki” te claimen of te veronderstellen.

“Efzaki” streeft naar een zo actueel mogelijke website. Indien ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist is, kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. “Efzaki” aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de efzaki.com disclaimer.

20%

Off For new customer

We geven om uw gegevens en we zouden graag cookies gebruiken om uw ervaring te verbeteren.